onsdag 5 februari 2014

Gamla mänskor och ännu äldre

Vi lever i en tid där vi dyrkar ungdomen. I arbetslivet ska du vara ung och nytänkade (med flera år av erfarenhet och helst med barnafödandet bakom dig) och äldre arbetstagare ses som en last och man glömmer den tysta kunskapen. De unga vuxna har bildat en ny åldersgrupp.

Samtidigt lever vi längre och längre. Gruppen pensionärer är stor och sträcker sig över två generationer. Och visst, det handlar mer om vigör än om ålder, men gruppen aktiva pensionärer sträcker sig de facto över 30 år (eller går mot oändligheten). Det finns numera två generationer av pensionärer. Det har uppstått ännu en ny grupp, det finns liksom pensionärer och überpensionärer. Undrar hur detta kommer att påverka samhällsstrukturen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar