fredag 7 februari 2014

Dopundervisningen i församlingen

Som postkonfirmand deltog jag i församlingens hjälpledarskolning och bär därifrån med mig en bild av kyrkands dopundervisning. Bilden föreställer en kyrka där grunden är dopet och sedan byggs resten av kyrkan upp av söndagsskola, dagklubb, juniorklubbar, skriftskola, hjälpledarskolning. Sen tar bröllopet vid och så snurrar hjulet ett nytt varv i och med att man som förälder deltar i dopet...

Numera är det många som inte gifter sig och som dessutom får barn sent i livet. Dessa kanske ändå vill ha kontakt med församlingen. Kyrkan jobbar hårt med att nå dessa unga vuxna och erbjuda också dem en naturlig plats i församlingsgemenskapen.

Åbo svenska församling startar en vuxenskriba, dels riktad till den som vill låta döpa sig i vuxen ålder men riktar sig också till den som är intresserad av att repetera skriftskolan, dvs få en fördjupad och mer mogen kunskap i kristendom. Ett alldeles strålande initiativ.

Jag skulle gärna delta, trots att jag borde besitta kunskapen. För att slänga sig med en kliché, jag vill växa i tron. I min roll som mamma väcks nya tankar och livserfarenheten gör att man ser på budskapet med nya ögon. Jag sku gärna dryfta dessa frågor med andra liksinnade för jag anser att det inte funkar med envägskommunikation här. Visst kan jag läsa läsa läsa men jag tror att det är just diskussionen som gör att förståelsen djupnar. Så, vem är med? Var träffas vi och när?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar