fredag 28 mars 2014

Om den höjda levnadsstandarden

Jonas Lagerström skriver i sin kolumn "Det var sämre förr" i Åbo Underrättelser 27.3 2014 att finländarens köpkraft fördubblats sedan 80-talet och att vi kan "konsumera dubbelt så mycket eller gå ner på halvtid och nöja oss med den konsumtion vi hade då." Läs igen: eller gå ner på halvtid och nöja oss med den konsumtion vi hade då. Tänk! Varför gör vi inte bara det??

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar