fredag 11 april 2014

Föräldrabarometern och enhetsskolan

Föreningen Hem och skola i Finland publicerade här om jånstes den första finlandssvenska föräldrabarometern. Glädjande många föräldrar deltog och det visar att det finns ett stort föräldraintresse för barnens skolgång. Överlag är föräldrarna till hög grad nöjda med skolan och det är ju glädjande. Det som mest sticker ut är dock att föräldrarna är önskar större samarbete och delaktighet i barnets skolgång i högstadieåldern.

Den läroplan vi har nu har försökt radera gränsen mellan låg- och högstadium. Eller, de facto finns dessa inte mer. Däremot har samhället kvar dessa strukturer. Skolbyggnader och lärarutbildningar görs inte om i en hast. Skolornas namn har ändrat, men där kanske det tar slut. På en del håll finns det enhetsskolor och dessa skolor borde vara modellen för alla skolor. I enhetsskolan ges undervisning från åk 1-9, i vissa fall ända från förskolan. Då enhetsskolan fungerar bra blir det en båge som spänns över elevens hela skolgång i grundskolan. I enhetsskolan kan elevvården stödas på ett annat sätt då man följer eleven hela vägen. Informationsgången från ett stadium till ett annan, från en skola till en annan, är alltid bristfällig, men i en enhetsskola behövs inte detta.

Enhetsskolans verksamhet är strukturellt annorlunda än ett låg- och ett höstadium. Eleven inleder skolgången med en klasslärare och ju äldre eleven blir desto fler ämneslärare kommer det in i klassen för att så småning om övergå till att ha en klassföreståndare och enbart ämneslärare. Övergången sker gradvis. För en förälder är det också lättare att växa med eleven och "chocken" i den tidigare stadieövergången borde suddas ut.

Framför allt får de båda yrkesgrupperna, klasslärare och ämneslärare, stort utbyte av varandra och lär sig av varandras arbetssätt. Den samlade lärarkunskapen blir en ännu större resurs då de samsas i samma lärarrum, då materialet blir lättillgängligt för alla lärare.

Jag önskar att mina barn också fick gå i en enhetsskola. Alltid kommer de små eleverna att trånande se på de äldre förebilderna. Så är det i vårt samhälle. Det som man inte behöver vara rädd för är hur de stoooora fjortisarna behandlar de små ettorna. Det händer nämligen något då en tuff mopopojke möter en lillis. Det är inte den lilla eleven som hårdnar utan den stora eleven som mjuknar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar