tisdag 27 maj 2014

It i undervisningen

Den här artikeln är skriven ur elevperspektiv och handlar om dator i undervisning. Dålig sådan.

Jag håller med skribenten och jag är bekant med fenomenet, både ur elev- och lärarperspektiv. Däremot är lösningen inte att återgå till enbart katederundervisning. Lärare, mig inklusive, måste däremot lära sig undervisa hur datorn ska användas och ge uppgifter som är mer specifika och mer handledda. Dessutom MÅSTE vi lära ut att en deadline är en deadline. Det att studenter inte klarar av att hålla deadlines är nämligen ett av de stora problemen på universitetsnivå.

Jag hade en f.d. kollega som krävde att uppsatsen sku vara inlämnad på deadline, om så i hens postlåda kl 24 på natten, annars sjönk vitsordet ett steg för varje dag. Konstigt nog är vi kolleger imponerade. Borde inte det vara självklart att man lämnar in arbetet innan (märkväl INNAN) deadline? Och efter det är det underkänt?

Ja visst. Ju. Men som i datorspel kanske en bara inte kommer upp till nästa level om en dör, på dödlinjen.

Sen, att elever fortfarande kommer undan med att kopiera texter från nätet kan nog skyllas på dålig pedagogik. Vi måste ge rubriker som gör det här omöjligt eller åtminstone svårt. Nätet finns, datorerna också. Målet med undervisningen måste vara att eleverna behärskar dessa då de går ut skolan. Vi kan inte återgå till enbart katederundervisning. Däremot bör vi hålla fast vid den också. Innan eleverna börjar "forska" (ett ord som inte alls ska användas i det här sammanhanget, anser jag) bör de besitta grundskunskap. Den traditionella undervisningen bör gå hand i hand med it i undervisningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar